###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Thiết bị đo vết lõm của máy đo độ cứng với dòng máy ZHU/zwickiLine+ mới

Sự đầu tư của Hãng Zwick Roell vào công nghệ mới về các ứng dụng đo độ cứng đã cho phép mở rộng các ứng dụng này và giúp người vận hành thuận tiện trong việc sử dụng. Các phương pháp kiểm tra độ cứng thường được sử dụng nhiều nhất trong thực tế là các phương pháp truyền thống  gồm Rockwell, Brinell và Vickers. Thí nghiệm với thiết bị đo vết lõm hiện đại (được biết đến như độ cứng Martens, ISO 14577) cũng tiếp tục có tầm quan trọng và được sử dụng ngày càng nhiều, đặc biệt là trong nghiên cứu và phát triển và trong các ứng dụng công nghiệp vì nó cung cấp các thông số khác để xác định tính chất vật liệu và giá trị độ cứng. Kết quả thu được bằng thí nghiệm này là đường cong vết lõm và lực liên tục trong chu kỳ kiểm tra hoàn chỉnh; nó có thể được sử dụng trên bất kể vật liệu nào. ZHU / zwickiLine với thiết bị xử lý điện tử testControl II cũng có thể được sử dụng để kiểm tra vật liệu (ví dụ thử nghiệm độ bền kéo) cũng như kiểm tra độ cứng.

Các mẫu ứng dụng ZHU / zwickiLine +:

  • Các thí nghiệm độ cứng trên kim loại: thiết bị đo vết lõm & các thí nghiệm tạo vết lõm theo chu kỳ, cùng với thí nghiệm độ cứng truyền thống (Vickers, Rockwell, Brinell)
  • Các thí nghiệm tạo vết lõm bằng đầy bi tròn trên nhựa (ví dụ ISO 2039 -1)
  • Thí nghiệm độ nén theo chu kỳ trên giấy hoặc gốm sứ
  • Thí nghiệm độ cứng Vickers trên đồ gốm

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi