###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
GTM GmbH

GTM Testing and Metrology GmbH

Philipp-Reis-Str. 4-6
D-64404 Bickenbach
Phone: +49 (0)6257 9720-0
Fax: +49 (0)6257 9720-77
Email: contact@gtm-gmbh.com
Web: www.gtm-gmbh.com

- Precision in the Force- and Torque Measurement
- Multi-Component Measurement
- DAkkS calibration 

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi