###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Agenda

9:00 a.m.

testXpo - Forum for Materials Testing begins

9:30 a.m. to
3:30 p.m.        

Technical lectures

11:45 a.m.

Lunch

5:00 p.m.

testXpo - Forum for Materials Testing ends

 

 

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi