###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
ACMEL Labo

ACMEL Labo

ACMEL Labo là thành viên của tập đoàn Zwick/Roell từ 2002 và đã phát triển nhiều các thiết bị kiểm tra xi măng và vữa.

Chi tiết:

  • PA8 cho phép bắt đầu và kết thúc quy trình cài đặt vữa xi măng và các loại vữa khác được xác định theo Vicat. Kết quả thí nghiệm chạy hoàn toàn tự động và thiết bị cho phép thí nghiệm độc lập đến 8 loại vữa tại 8 trạm thí nghiệm độc lập.
  • BSA1 được sử dụng để xác định độ mịn của các sản phẩm dạng bột như xi măng theo Phương pháp Blaine.
  • FLA1 được sử dụng để xác định tỉ lệ keo không kết dính trong xi măng và gạch clinker.
  • BC16 cho phép ống trục xi măng La Chatelier được chìm trong bồn nước trong khoảng thời gian xác định trước với nhiệt độ nước tối đa để kích hoạt xác định độ nở của mẫu xi măng khi hydrat hóa.


Việc phát triển và sản xuất các thiết bị thí nghiệm diễn ra tại nhà máy ACMEL tại Champlan (gầnParis). Phần mềm được phát triển bởi ACMEL để điều khiển kết quả thí nghiệm và xác định các giá trị đo thông qua máy tính và bộ vi xử lý tích hợp bí quyết của khách hàng. Các sản phẩm của ACMEL vận hành rất dễ dàng, một nút nhấn, cùng lúc thực hiện đánh giá các giá trị được lưu. 

Opens external link in new window Thêm thông tin về Acmel Labo

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu