###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Indentec Hardness Testing Machines Limited

Indentec Hardness Testing Machines Limited

Indentec là thành viên của Zwick Roell AG, là một cổ đông chính trong công ty. Thành lập năm 1976 để thiết kế lại máy thí nghiệm độ cứng Rockwell, Indentec đã bán hàng ngàn máy.

Trong tập đoàn Zwick Roell, Indentec là trung tâm chính cho các máy đo độ cứng Rockwell. Các sản phẩm đo độ cứng Vickers và Brinell cũng có tại nhà máy.

Các sản phẩm của Indentec được bán và bảo trì trên toàn thế giới. Thiết kế độc quyền giúp chúng thích hợp với các tình huống thí nghiệm cần tầm nhìn rõ tại khu vực thí nghiệm, hoặc khi bề mặt thí nghiệm khó tiếp xúc.

Indentec được chứng nhận theo ISO/IEC 17025 (UKAS).

Opens external link in new window Thêm thông tin về Indentec

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi

Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin