###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Mua hàng

Xin vui lòng gửi thông tin về nhu cầu mua hàng của quý khách, chúng tôi sẽ gửi bản chào chi tiết đến quý khách trong thời gian sớm nhất.

Beratung, Vorführung und Vorprüfung für Zwick Materialprüfmaschinen

Thí nghiệm trước

 • Nếu bạn có các ứng dụng phức tạp, mới và đang đối mặt với việc phải có được hoặc mở rộng hệ thống thí nghiệm - gửi vật liệu thí nghiệm của bạn đến cho chúng tôi và chúng tôi sẽ định ra một cấu hình máy riêng cho bạn. 
 • Các thí nghiệm sơ bộ tại Phòng Thí Nghiệm Ứng Dụng của Zwick miễn phí
 • Đạt được cấu hình tối ưu cho tình huống hoặc vật liệu thí nghiệm của bạn
 • Chuyên gia của chúng tôi có kiến thức thực tế rất phong phú sẽ cho bạn sự hỗ trợ tốt nhất trong việc chon lựa hệ thống và thiết bị thí nghiệm phù hợp.

Thí nghiệm trước

 • Nếu bạn có các ứng dụng phức tạp, mới và đang đối mặt với việc phải có được hoặc mở rộng hệ thống thí nghiệm - gửi vật liệu thí nghiệm của bạn đến cho chúng tôi và chúng tôi sẽ định ra một cấu hình máy riêng cho bạn. 
 • Các thí nghiệm sơ bộ tại Phòng Thí Nghiệm Ứng Dụng của Zwick miễn phí
 • Đạt được cấu hình tối ưu cho tình huống hoặc vật liệu thí nghiệm của bạn
 • Chuyên gia của chúng tôi có kiến thức thực tế rất phong phú sẽ cho bạn sự hỗ trợ tốt nhất trong việc chon lựa hệ thống và thiết bị thí nghiệm phù hợp.

Kỹ sư dịch vụ

 • Chúng tôi hỗ trợ cho việc lên kế hoạch và thực thi các yêu cầu thí nghiệm được biến đổi hoặc các tình huống thí nghiệm mới và để thiết lập hoặc xây dựng lại phòng thí nghiệm. 
 • Chúng tôi làm việc với bạn để phân tích các yêu cầu công nghệ ứng dụng và phát triển các giải pháp. 
 • Chúng tôi gia tăng tiện ích bằng cách tối ưu hóa quy trình thí nghiệm.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu