###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Wartung und Inspektion

Bảo trì

Máy thí nghiệm vật liệu và linh kiện yêu cầu bảo trì thường xuyên. Nếu bạn muốn chúng tôi có thể thực hiện các bước bảo trì được mô tả trong phần hướng dẫn vận hành cho bạn. 

  • Bên cạnh việc bảo trì chúng tôi cũng giám sát, quản lý thời gian dịch vụ cá nhân.
  • Điều kiện của máy thí nghiệm vật liệu cùng với bất kỳ khuyết điểm nào được ghi chú lại như là một phần của công việc dịch vụ.

Kiểm tra

Kiểm tra thường xuyên máy thí nghiệm vật liệu giúp bạn giảm thời gian máy dừng hoạt động đáng kể và kéo dài tuổi thọ của máy. 

  • Dịch vụ được thực hiện rất chi tiết tương ứng với bảng danh mục kiểm tra.
  • Tình trạng của máy thí nghiệm vật liệu được ghi lại trong suốt quá trình kiểm tra. 
  • Thực hiện bảo trì, thay đổi linh kiện ngay lập tức, bất cứ khi nào có thể. 
  • Kỹ sư dịch vụ của chúng tôi sẽ chỉ ra các biện pháp phòng tránh và hành động để chỉ ra các kế hoạch và hướng dẫn các bước trong thời gian hợp lý. 
  • Các kỹ thuật viên dịch vụ được trang bị đầy đủ phương tiện đi lại và các thiết bị thông thường cùng với các dụng cụ đặc biệt cần thiết.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi

Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin