###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Maschinenumzug

Tái lắp đặt

Chúng tôi chịu trách nhiệm cho toàn bộ quá trình từ khâu vận chuyển đến giai đoạn tái báo cáo nghiệm thu và hiệu chỉnh máy thí nghiệm vật liệu của khách hàng.

  • Sự khảo sát sơ bộ địa điểm đặt máy & tư vấn chuyên sâu đảm bảo máy được lắp đặt chính xác và an toàn cho người sử dụng.
  • Chúng tôi cũng hỗ trợ tư vấn các trang thiết bị cần thiết cho phòng thí nghiệm của khách hàng cũng như việc tối ưu hóa kết quả thí nghiệm.
  • Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng nhà thầu phụ, chúng tôi sẽ giám sát toàn bộ quá trình & kết hợp làm việc để máy được lắp đặt một cách tốt nhất.
  • Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ thay thế các phụ tùng bị mòn và nâng cấp cũng như trang bị thêm các phụ tùng cần thiết dưới sự đồng ý của khách hàng.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu