###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Bộ đo độ giãn dài – Năng lực chính của Zwick

Phép đo giãn dài là một trong những năng lực chính của Zwick. Các dòng sản phẩm của Zwick bao gồm bộ đo độ giãn dài với các mức độ phân giải khác nhau, các nguyên tắc đo và hành trình đo. Một khác biệt thường được nhận thấy giữa phép đo tiếp xúc và  không tiếp xúc, thay đổi chiều rộng hoặc sức căng.


 

Bộ đo độ giãn dài không tiếp xúc

Lợi thế chính của bộ đo độ giãn dài với đặc tính đo không tiếp xúc là chúng có thể được sử dụng đến khi đứt mẫu mà không có thiệt hại, ngay cả với các mẫu có tính chất quan trọng.

  • Bộ đo độ giãn dài videoXtens
  • Bộ đo độ giãn dài laserXtens
  • Bộ đo độ giãn dài lightXtens
 

 

Bộ đo độ giãn dài tiếp xúc

Những bộ đo độ giãn dài này được sử dụng cho các phép đo giãn dài trực tiếp trong các thí nghiệm kéo, thí nghiệm uốn hoặc thí nghiệm tải qua lại. Tất cả sở hữu biên độ đo lớn chỉnh sửa vô cấp để thích ứng với mẫu thí nghiệm. Bộ đo độ giãn dài Clip-on và bộ đo độ giãn dài với tay đòn cảm biến là tiếp xúc cơ học trực tiếp với mẫu thử thông qua lưỡi dao được định vị tại góc phải của chiều dài đo.

  • Bộ đo độ giãn dài với tay đòn cảm biến
  • Bộ đo độ giãn dài clip-on cơ và kỹ thuật số
  • Bộ đo độ giãn dài cho thí nghiệm uốn và nén
 


Liên hệ hỏi thông tin