###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Innenansicht des Extensometers laserXtens Array

Bộ đo độ giãn dài laserXtens Array

Không như bộ đo độ giãn dài laserXtens tiêu chuẩn, cho phép hai máy quay kỹ thuật số trên các bàn trượt có động cơ để kích hoạt thiết lập chiều dài đo ban đầu, laserXtens Array đề cao đầu đo kết hợp với bốn máy quay cố định với độ phân giải cao.

Extensometer laserXtens Array mit zwei Tunnels

Thế mạnh của bộ đo độ giãn dài laserXtens Array

 • laserXtens Array sở hữu một biên độ đo vô cùng lớn, kết hợp với độ phân giải 0.15 μm
 • laserXtens Array không có phần dịch chuyển và không cần bảo dưỡng
 • laserXtens Array đáp ứng các yêu cầu Cấp 1 theo ISO 9513 (Cấu B2 của ASTM E83)
 • Chiều dài đo khác nhau có thể được thiết lập rất nhanh
 • laserXtens Array có thể đo độ biến dạng nằm ngang mà không cần đánh dấu phụ; có thể dùng phép đo đa trục
 • Bộ đo độ giãn dài có thể được mở rộng sang hệ thống laserXtens Array/videoXtens hỗn hợp. Máy quay phụ có thể được sử dụng để đo thay đổi chiều rộng, cho phép, ví dụ, giá trị r được xác định theo ISO 10113 và ISO 10275

Extensometer laserXtens®

Hệ thống laserXtens

Bộ đo độ giãn dài sử dụng hệ thống laserXtens cung cấp các phép đo không tiếp xúc của độ biến dạng trên nhiều loại vật liệu. Chúng bao gồm các đầu đo với các máy quay kỹ thuật số và nguồn đèn laser. Mẫu được chiếu sáng bằng đèn laser, tạo một ảnh đốm trên bề mặt. Khi mẫu phụ thuộc vào tải trọng đánh dấu đo ảo được dịch chuyển và cửa sổ đánh giá được cập nhật. laserXtens tính toán độ biến dạng trên mẫu từ việc dịch chuyển giữa hai hình ảnh được lưu liên tiếp.

Thế mạnh của bộ đo độ giãn dài laserXtens

 • Hệ thống laserXtens cung cấp độ chính xác cao trong các biên độ đo macro và micro
 • Nguyên tắc đo loại bỏ nhu cầu thực hiện đánh dấu đo
 • laserXtens có thể được gắn tại các vị trí khác nhau từ mẫu thử. Thế mạnh chính là có thể được sử dụng trong  buồng nhiệt
 • Trái với bộ đo độ giãn dài tiếp xúc hoặc các giải pháp video thuần túy, các hệ thống laserXtens có thể đo độ biến dạng trên các mẫu ngắn (chiều dài đo từ 1.5mm) với độ chính xác cao
 • laserXtens được tích hợp với testXpert II. Sử dụng bộ giám sát 22“ tách biệt được khuyến nghị để kích hoạt hình ảnh động từ laserXtens được quan sát song song với giao diện testXpert