###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Extensometer laserXtens® Compact

Bộ đo độ giãn dài laserXtens Compact

Những hệ thống máy quay đơn đặt biệt thích hợp để thí nghiệm các mẫu rất nhỏ. Chỉ sử dụng một máy quay, hai cửa sổ đánh giá đốm xuất hiện trong một ảnh đơn. Trong trường hợp này chiều dài đo ban đầu không vượt quá tầm mắt. Chiều dài đo ban đầu tương ứng với khoảng cách cửa sổ đánh giá.

Thế mạnh của bộ đo độ giãn dài laserXtens Compact

  • laserXtens Compact đáp ứng các yêu cầu Cấp 0.5 theo ISO 9513 (Cấp B2 của ASTM E83)
  • Độ phân giải là 0.15 μm (0.04 μm cho laserXtens Compact HP trên PrecisionLine Vario)
  • laserXtens Compact có thể đo độ biến dạng nằm ngang mà không cần đánh dấu phụ; có thể dùng phép đo đa trục

Extensometer laserXtens®

Hệ thống laserXtens

Bộ đo độ giãn dài sử dụng hệ thống laserXtens cung cấp các phép đo không tiếp xúc của độ biến dạng trên nhiều loại vật liệu. Chúng bao gồm các đầu đo với các máy quay kỹ thuật số và nguồn đèn laser. Mẫu được chiếu sáng bằng đèn laser, tạo một ảnh đốm trên bề mặt. Khi mẫu phụ thuộc vào tải trọng đánh dấu đo ảo được dịch chuyển và cửa sổ đánh giá được cập nhật. laserXtens tính toán độ biến dạng trên mẫu từ việc dịch chuyển giữa hai hình ảnh được lưu liên tiếp.

Thế mạnh của bộ đo độ giãn dài laserXtens

  • Hệ thống laserXtens cung cấp độ chính xác cao trong các biên độ đo macro và micro
  • Nguyên tắc đo loại bỏ nhu cầu thực hiện đánh dấu đo
  • laserXtens có thể được gắn tại các vị trí khác nhau từ mẫu thử. Thế mạnh chính là có thể được sử dụng trong  buồng nhiệt
  • Trái với bộ đo độ giãn dài tiếp xúc hoặc các giải pháp video thuần túy, các hệ thống laserXtens có thể đo độ biến dạng trên các mẫu ngắn (chiều dài đo từ 1.5mm) với độ chính xác cao
  • laserXtens được tích hợp với testXpert II. Sử dụng bộ giám sát 22“ tách biệt được khuyến nghị để kích hoạt hình ảnh động từ laserXtens được quan sát song song với giao diện testXpert