###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
lightXtens® Extensometer

Bộ đo độ giãn dài lightXtens

Bộ đo độ giãn dài lightXtens thích hợp cho các phép đo chính xác, an toàn, đáng tin cậy cho các thí nghiệm kéo có độ đàn hồi cao và các loại vật liệu nhạy với các tiếp xúc. Độ chắc chắn của lighXtens và dễ vận hành giúp nó trở thành phương án thay thế hấp dẫn cho bộ đo độ giãn dài video hoặc laser.

Thế mạnh của bộ đo độ giãn dài lightXtens

  • lightXtens là bộ đo độ giăn dài không tiếp xúc và thích hợp cho các thí nghiệm kéo và nén
  • Nó đáp ứng các yêu cầu về tính chính xác Cấp 1 theo ISO 9513 từ 3 mm
  • lightXtens thích hợp để sử dụng trong biên độ  nhiệt mở rộng khi sử dụngbuồng nhiệt. Thay đổi từ nhiệt độ phòng đến nhiệt độ tăng cường không cần thiết lập vận hành đặt biệt
  • Đánh dấu đo được nhận dạng tự động
  • Chiều dài đo ban đầu được xác định tự động trong thí nghiệm và được truyền sang  testXpert II
  • lightXtens là thiết bị không cần bảo trì nhiều


Liên hệ hỏi thông tin