###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Extensometer videoXtens® Array

videoXtens Array – Bộ đo độ giãn dài nhiều máy quay

Bộ đo độ giãn dài videoXtens cung cấp các phép đo độ biến dạng nén và độ bền kéo độ phân giải cao cho tất cả các loại nhựa, kim loại, cao su, composite và màng phim mỏng và được sử dụng cho các phép đo quang học của vật liệu đàn hồi cao và nhạy cảm với các tiếp xúc.

Độ phân giải của bộ đo độ giãn dài video phụ thuộc vào vùng chiếu của máy quay. Hình ảnh nhỏ hơn nghĩa là độ phân giải tốt hơn - nhưng cũng có nghĩa là biên độ đo nhỏ hơn. Có độ phân giải tiêu chuẩn là đầu đo bao gồm ba máy quay trong videoXtens mở rộng. Thích hợp cho các thí nghiệm trên đĩa nặng, thép xây dựng, dây và nhựa.

Giải pháp linh hoạt để thay đổi chiều dài đo.

  • Máy quay được kết hợp để tạo ra góc nhìn rộng. Đánh dấu rời vùng quan sát của một máy quay được tự động chuyển sang máy quay tiếp theo.
  • Hệ thống nhiều máy quay cho phép các kết hợp khác nhau; ví dụ, hai máy quay trong khung chuẩn videoXtens, với vùng xem lý tưởng cho hầu hết các thay đổi chiều dài đo trong các thí nghiệm kéo kim loại với chiều dài đo ban đầu lên đến 100mm.
  • Dãy với tầm nhìn rộng có thể được tạo ra bằng cách kết hợp các máy quay, mỗi máy quay được gắn váo một khung chuẩn videoXtens.