###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
  • Clip-On Extensometer mit optionaler Gewichtsentlastung
  • Clip-On Extensometer in Kombination mit Breitenänderungsaufnehmer

Bộ đo độ giãn dài cảm ứng Clip-On

Những bộ đo độ giãn dài này được kết nối trực tiếp với mẫu thử và được thiết kế cho độ biến dạng đo cho kim loại và nhựa. Chúng có thể được sử dụng cho toàn biên độ biến dạng đàn hồi và xác định mô đun đàn hồi đo độ biến dạng chảy quy ước và có kết nối tự động hoặc bằng tay.

Điểm mạnh của bộ đo độ giãn dài cảm ứng

  • Hệ thống đo được định vị rất gần với mẫu thử và chỉ có yêu cầu đòn bẩy đo nhỏ, tạo ra tính chính xác và tính lặp lại được
  • Độ phân giải cao trên toàn biên độ đo
  • Hai hệ thống đo cho phép đo trung bình đôi của độ biến dạng sợi ngoài Cũng có một chọn lựa, nơi tín hiệu của cả hai hệ thống đo có thể được đọc riêng biệt
  • Thích hợp cho thí nghiệm tải chu kỳ, nén và kéo


Liên hệ hỏi thông tin