###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Langweg-Längenänderungsaufnehmer

Bộ đo độ giãn dài hành trình dài

Bộ đo độ giăn dài đặt biệt được sử dụng để đo độ mở rộng trung bình và lớn  trực tiếp trên mẫu thử trong các thí nghiệm kéo và trễ và trong buồng nhiệt với tay đòn cảm biến được mở rộng. Đảm bảo vận hành an toàn, thậm chí với mẫu uốn, ví dụ như chất đàn hồi, xuyên suốt một cấu trúc cơ học đặc và lưỡi dao nghiêng.

Điểm mạnh của bộ đo độ giãn dài Longstroke

 • Có thể được sử dụng đến khi găy mẫu, thậm chí với lực cao và mẫu thử giòn
 • Lực kéo rất nhỏ
 • Nó có đường dẫn đo lớn
 • Điều khiển bộ đo độ giãn dài thông qua chương trình thí nghiệm

ProLine Langweg-Längenänderungsaufnehmer

Bộ đo độ giãn dài ProLine Longstroke

Bộ đo độ giãn dài ProLine Longstroke thích hợp cho phép đo đàn hồi trực tiếp trên tất cả mẫu thử có độ đàn hồi như cao su, nhựa, da, sợi, v.v..Xác định chính xác cường độ đàn hồi và mở rộng khi đứt trong thí nghiệm kéo.

Điểm mạnh của bộ đo độ giãn dài ProLine Longstroke

 • Chúng có một phép chuyển vị đo lớn (âm  L0)
 • Bằng lưỡi dao cong năng lượng gãy của mẫu không được truyền sang hệ thống đo và lưỡi dao phụ được bảo vệ.

zwicki Langweg-Längenänderungsaufnehmer

Bộ đo độ giãn dài zwicki Longstroke

Bộ đo độ giãn dài zwicki Longstroke thích hợp cho phép đo đàn hồi trực tiếp trên tất cả mẫu thử có độ đàn hồi như cao su, nhựa, da, sợi, v.v..Xác định chính xác cường độ đàn hồi và mở rộng khi đứt trong thí nghiệm kéo.

Điểm mạnh của bộ đo độ giãn dài zwicki Longstroke

 • Độ phân giải cao trên toàn biên độ đo
 • Chúng có hành trình đo lớn (âm  L0)
 • Lực kéo rất nhỏ
 • Được chế tạo chắc chắn và có một hệ thống đo không nhạy cảm với tải va đập
 • Điều khiển bộ đo độ giãn dài thông qua chương trình thí nghiệm

Liên hệ hỏi thông tin