###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Bộ đo độ giãn dài Clip-on tăng dần

Zwick cung cấp bốn dạng khác nhau của bộ đo độ giăn dài Clip-on tăng dần cho các thí nghiệm mở rộng và/hoặc thay đổi chiều rộng. Những bộ đo độ giãn dài clip-on rất đáng tiền. Chúng có các điểm thuận lợi đáng cân nhắc theo hệ thống DMS thường được sử dụng tương ứng với biên độ đo, tính chính xác và xử lý dữ liệu.

Độ chính xác của hệ thống tăng dần là tính đồng nhất trên toàn chiều dài đo. Cấu trúc nén của bộ đo độ giăn dài clip-on được phát huy bằng cách thu nhỏ kích thước của thang đo. Ngoài ra hệ thống đo vô cùng nhẹ được đặt rất gần mẫu. Do đó thu nhỏ được tải trọng của mẫu

  • Clip-On Extensometer (Inka lang)
  • Clip-On Extensometer (Inka kurz an Rundprobe)

Bộ đo độ giãn dài Hành trình dài tăng dần Clip-on và Hành trình ngắn Clip-on

Bộ đo độ giăn dài kỹ thuật số độc nhất clip-on thích hợp để xác định điểm chảy và mô đun chính xác theo ISO 527-1 cho nhựa cứng và nửa cứng và để xác định độ biến dạng tại ứng suất lớn nhất cùng với tại điểm gãy trên nhựa cứng với độ mở rộng thấp. Nó có thể duy trì liên kết với mẫu nhựa và composite đến khi gãy.

Điểm mạnh của bộ đo độ giãn dài clip-on tăng dần

  • Nó có thể được sử dụng để xác định cường độ nén của nhựa hoặc mô đun đàn hồi nén trên kim loại
  • Biên độ đo có thể được thiết lập để kích hoạt công dụng tối đa của hành trình đo cho cả thí nghiệm kéo và nén ( xem minh họa bên tay phải)
  • Lỗi tối đa +/- 1µm trong phép đo dịch chuyển khác biệt giữa hai điểm đo trong biên độ từ 20 µm đến 200 µm, hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu phụ của ISO 527-1 (2011)
  • Độ chính xác cấp 0.5 theo EN ISO 9513
  • Được hiệu chỉnh từ hành trình đo 20 µm trong Cấp 0.5
  • Bộ đo độ giãn dài clip-on, chỉ có tại Zwick


Videos

 

ISO 527 and ASTM D638 Tensile tests on plastics with makroXtens - Zugversuch an Kunststoffen

Tensile tests on plastics to ISO 527 with makroXtens extensometer - Zugversuch an Kunststoffen nach ISO 527 ...
Video 00:01:42
114_Zugversuch_Kunststoff.wmv (67 M)

Liên hệ hỏi thông tin