###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
 • Allround-Line Z050TH mit multiXtens® Extensometer und testControl II
 • Messköpfe des multiXtens® Extensometers

Bộ đo độ giãn dài multiXtens

Độ chính xác đo vô cùng lớn kết hợp với biên độ đo rộng làm cho MultiXtens thích hợp với các thí nghiệm theo chu kỳ, kéo, nén, uốn cho nhựa, chất đàn hồi, kim loại, composite, xốp cứng và nhiều loại vật liệu khác.

Các thế mạnh của MultiXtens

 • Có thể được sử dụng đến khi găy mẫu, thậm chí với lực cao và mẫu thử giòn
 • Độ chính xác cấp 0.5 theo EN ISO 9513
 • Lỗi tối đa +/- 1µm phép đo dịch chuyển khác biệt giữa hai điểm đo trong biên độ từ 20 µm đến 200 µm, hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của ISO 527-1 (2011)
 • multiXtens đượoc hiệu chỉnh từ hành trình đo 20 µm trong Cấp 0.5
 • Có thể thực hiện các thí nghiệm uốn và nén dễ dàng bằng cách thay đổi tay đòn cảm biến
 • Bàn đỡ đo thứ ba cho phép bộ độ biến dạng nằm ngang và độ biến dạng nhỏ thích ứng tự động với multiXtens
 • Có thể vận hành với buồng nhiệt bằng cách sử dụng tay đòn cảm biến.

Feindehnungs- und Breitenänderungsaufnehmer

multiXtens và Bộ đo độ biến dạng nhỏ quang học

 • Bộ đo độ giăn dài biến dạng ngang (đo tuyệt đối, tiếp xúc): có thể được xoay 15° với phép đo trong 2 diện tích mặt cắt và suốt 90° với phép đo trong 1, 2 hoặc 4 diện tích mặt cắt (mỗi cái có hai độ phân giải)
 • Bộ đo độ biến dạng nhỏ (tiếp xúc): bộ đo độ giãn dài quy nạp với hai tín hiệu riêng biệt hoặc kết hợp cho phép đo độ biến dạng nhỏ
 • Bộ đo độ giăn dài biến dạng ngang videoXtens (quang học): khi được sử dụng với multiXtens sẽ trở thành một hệ thống lý tưởng kết hợp phương pháp độ biến dạng quang học và tiếp xúc.