###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Tùy chọn mở rộng linh hoạt

Phần mềm thí nghiệm Cubus được dựa trên hệ thống cho phép các tính năng hiện có thích ứng với các yêu cầu thí nghiệm riêng bằng cách sử dụng hệ thống cắm tùy chọn. Tính năng này giúp đơn giản hóa quá trình vận hành vì chỉ hiển thị các tính năng cần sử dụng để lựa chọn.

Điều khiển

Điều khiển

 • Điều chỉnh tự động
 • bộ điều khiển PID thích ứng
 • bộ điều khiển PID thích ứng

Quy trình

Quy trình

 • thực hiện thao tác tương tác với các tác động đã xác định
 • sửa quy trình
 • ma trận thao tác tác động

thu nhận gía trị đo & hiển thị

thu nhận gía trị đo & hiển thị

 • Biểu đồ XY
 • Xuất dữ liệu / hiển thị dữ liệu
 • đồ thị liên tục/thu nhận điểm đảo

Ứng dụng đa kênh

Ứng dụng đa kênh

 • Tạo nhóm thủy lực
 • hệ số khuếch đại khu vực & toàn cầu
 • Chế độ đa kênh với giá trị cài đặt

Tính năng chung

Tính năng chung

 • thu tác động
 • các kênh ảo
 • Bảo vệ mật mã
 • Quản lý người sử dụng
 • bộ chuyển đổi tuyến tính hóa (transducer linearization)
 • nhập điểm cài đặt tương tự bên ngoài
 • Đầu ra giám sát bên ngoài ± 10V

Liên hệ hỏi thông tin