###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Ví dụ

Màn hình số

Màn hình số

Màn hình số hiển thị rõ thông tin cho các thí nghiệm đa trục. Có thể hiển thị riêng cảm biến lực, bộ chuyển vị & các cảm biến khác hoặc theo nhóm theo yêu cầu. Có các chế độ hiển thi đa dạng cho mục đích này ((DIRECT, AMP, MIN, MAX, PEAK, TROUGH...)


Đồ thị thời gian thực

Đồ thị thời gian thực

Tính năng này hiển thị tiến trình thí nghiệm hiện tại theo thời gian thực. Đồ thị thời gian thực cho phép thiết lập cấu hình đến 4 truy xuất tín hiệu khác nhau. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho việc giám sát và, nếu cần, tối ưu hóa kiểm soát chất lượng.


Tối ưu hóa bộ điều khiển PID

Tối ưu hóa bộ điều khiển PID

Tham số điều khiển hiển thị rõ cho phép người dùng dễ dàng điều chỉnh quá trình giữa giá trị cài đặt & giá trị thực , Cũng có thể thực hiện tự động thao tác này.


Đồ thị X-Y

Đồ thị X-Y

Đồ thị X-Y cho phép hiển thị các giá trị đo hoặc các kênh khác nhau (VD như lực & hành trình). VD, có thể sử dụng đồ thị lực/ di chuyển để chỉ ra năng lượng tiêu hao của chất đàn hồi theo dạng đồ thị.


 

Tùy chọn mở rộng linh hoạt

Phần mềm thí nghiệm Cubus được dựa trên hệ thống cho phép các tính năng hiện có thích ứng với các yêu cầu thí nghiệm riêng bằng cách sử dụng hệ thống cắm tùy chọn. Tính năng này giúp đơn giản hóa quá trình vận hành vì chỉ hiển thị các tính năng cần sử dụng để lựa chọn.
 


Liên hệ hỏi thông tin