###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Giá trị đo chính xác tối ưu

Độ chính xác tối ưu

Độ phân giải giá trị đo cao (24-bit) mang lại kế quả thí nghiệm chính xác & có tính lặp lại tối đa nhằm có thể đo được & hiển thị chính xác các thay đổi lực nhỏ nhất trên mẫu thử.


Vận tốc truyền dữ liệu cao

Vận tốc truyền dữ liệu cao

Tốc độ truyền dữ liệu cao 2000Hz trong các phép đo tĩnh giúp người dùng thực hiện phép đo nhanh chóng với tính lặp lại tối đa. Đây là ưu điểm cho các phép đo nhanh về tính gãy giòn & phép đo bóc tách, kết dính & phép đo kéo xé.

Vận tốc thu giá trị đo đồng bộ 10kHz cam kết mang lại kết quả đo chính xác trong các thí nghiệm động không bị ảnh hưởng bởi số lượng của các kênh đo.


Xử lý tín hiệu đồng bộ thời gian.

Xử lý tín hiệu đồng bộ thời gian.

Tốc độ thu giá trị đo đồng bộ từ các cảm biến kết nối với khe cắm diễn ra với tần suất nhanh như tốc độ nhập dữ liệu vào phần mềm testXpert II. Điều này đảm bảo tính lặp lại kết quả thí nghiệm cao dù đang sử dụng cảm biến hoặc chuỗi thí nghiệm, ví dụ như vẫn duy trì đồng bộ hóa lực & tín hiệu di chuyển thậm chí với các tốc độ thí nghiệm khác nhau.


Bù sai số máy

Bù sai số máy

Công nghệ truyền động chất lượng cao & tính năng bù sai số máy online cho phép định vị & đo khoảng di chuyển chính xác. Phần mềm testXpert II tự động xác định biểu đồ tối ưu, bảo đảm định vị & đo khoảng di chuyển với độ chính xác tối đa thông qua cảm biến vị trí thanh trượt.

  • bù thời gian thực thông qua kênh hiệu chỉnh trực tiếp của bộ điều khiển điện tử mà không bị ảnh hưởng bởi tốc độ & thời gian thí nghiệm.
  • điều khiển & định vị trực tiếp với kênh hiệu chỉnh
  • ý tưởng thí nghiệm cho trường hợp không thể dùng bộ đo độ giãn dài trực tiếp

Chế độ tiết kiệm

Chế độ tiết kiệm

Khi không sử dụng, bộ điều khiển điện tử testControl II tự động chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng.


Hệ thống giám sát

Hệ thống giám sát

Hệ thống giám sát testControl II cung cấp thông tin chi tiết tình trạng hiện tại & mức độ sử dụng của máy, cho phép khả năng cải tiến máy & đơn giản hóa kế hoạch bảo trì & thay thế phụ tùng.