###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Chuẩn bị mẫu cho Kim loại

Ngày nay các mẫu thí nghiệm từ tấm thép và màng kim loại  được sản xuất chính xác và tiết kiệm sử dụng máy khuôn mẫu. Các tiêu chuẩn như quy định rằng các kết quả thí nghiệm không được ảnh hưởng bởi sự thay đổi vật liệu gây ra do đông cứng biến dạng vùng giới hạn mẫu thí nghiệm.

Nhiều quy trình kiểm tra cấu trúc tấm thép đã chỉ ra rằng vùng đông cứng biến dạng dọc theo đường cắt thường là tối đa 10 % chiều dày mẫu thí nghiệm. Đạt được điều này bằng tốc độ cắt thấp và thiết kế thiết bị cắt đặt biệt và cung cấp các lợi ích về mặt kinh tế khi nghiền sau đó. Đảm bảo chất lượng mẫu cao theo cách này.


Hydraulische Probenstanze mit C-Form (M-Cut 65)

Máy tạo mẫu hình C (M-Cut 65)

Hình dáng mở của máy tạo mẫu và thiết bị tạo mẫu (Hình C) cũng cho phép lấy mẫu ra từ nguyên tấm. Nếu nhiều thiết bị tạo mẫu được sử dụng phiên bản để bàn được khuyến nghị sử dụng: Vậy nên thiết bị tạo mẫu khi không sử dụng có thể đặt sang một bên. Với dạng để bàn, thay đổi dụng cụ mất khoảng 20 giây, tiết kiệm thời gian khi thay đổi thiết bị thường xuyên. Máy dập M-Cut 65 (với lực nén 650 kN) thích hợp cho độ dày mẫu 0,04 đến 6 mm (phụ thuộc vào độ bền nén và hình dạng mẫu).


Probenstanze mit O-Form RZ 100

Máy tạo mẫu hình O RZ 100 và RZ 150

Hình dạng đóng (hình O) yêu cầu dải được cắt trước 70... 80 mm chiều rộng. Những máy tạo mẫu này đã được trang bị bàn mở rộng. Máy cắt mẫu RZ 150 (với lực nén đến 1500 kN) có thể có dụng cụ cắt 6 ... 8 mm.


Máy mài mẫu 7140

Máy mài mẫu 7140

Vùng đông cứng lạnh mẫu thí nghiệm có thể làm mất đi một cách nhanh chóng và kinh tế bằng máy mài mẫu Zwick 7140. Không có quy trình nào khác cho phép đạt được chất lượng mẫu thử với chi phí thấp. Tính tương đương được đảm bảo tốt hơn 0,07 mm tương thích với khuyến nghị của IDDRG. Thực hiện theo hướng kéo, như vậy thì các đường mờ không có tác động đến kết quả thí nghiệm.

 

Typical applications for metals


Videos

 

Specimen grinder - Probenschleifmaschine

Specimen grinder with wet grinding technology - Probenschleifmaschine mit Nassschleiftechnik
Video 00:01:48
153_Probenschleifmaschine.wmv (38 M)

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi