###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Khía nhìn - Thiết bị đo mẫu thử va đập khía

Một khía được định hình một cách chính xác và theo tiêu chuẩn rất quan trọng để cho ra các kết quả đúng trong một thí nghiệm va đập. Notch Vision đo một cách nhanh chóng mà không cần tiếp xúc, không chỉ với khía, mà còn với cả kích thước của mẫu thử va đập khía. Notch Vision đo mẫu thử theo tiêu chuẩn ISO ( với khía chữ U và V ), ASTM 23 ( Loại A và C ) cũng như theo tiêu chuẩn DIN 50115 ( đối với mẫu thử KLST, DVM, và DVMK ).


Sau khi thay thế mẫu thử sẽ tự động được đo mà không cần tiếp xúc, loại trừ các lỗi điều hành và đảm bảo kết quả thí nghiệm được lặp lại. Khi so sánh với các thiết bị cạnh tranh khác, Notch Vision đưa ra kết quả thí nghiệm nhanh hơn nhiều.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi

Downloads