###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Máy đo độ cứng Zwick ZHR 

Máy đo độ cứng Rockwell ZHR

Các thiết bị đo trong nhóm sản phẩm Rockwell được sử dụng cho các phương pháp Rockwell cổ điển (tải từ 60 - 150 kg), các phương pháp Rockwell bề mặt - Superficial Rockwell methods (tải từ 15 - 45 kg) & các phương pháp kết hợp giữa Rockwell & Rockwell bề mặt (tải từ 15 - 150 kg).
 


Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu