###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Shore/ Máy đo độ cứng IRHD

Shore & máy đo độ cứng IRHD (IRHD = International Rubber Hardness Degree) xác định độ sâu vết lõm của vật liệu từ bọt cho đến chất dẻo cứng (rigid plastics) & cao su.

 

Đồng hồ đo độ cứng Shore hiển thị cơ của Zwick (Zwick analog Shore hardness testers)

Các đồng hồ đo Shore hiển thị cơ này phù hợp với các yêu cầu của ISO 7619-1, ASTM D 2240, ISO 868, NFT 51109.

 

 

Đồng hồ đo độ cứng Shore điện tử của Zwick (Zwick digital Shore hardness testers)

Các đồng hồ đo độ cứng điện tử này ((Shore A, D, B, C, D0, 0, 00, 000) được sử dụng để xác định độ cứng của nhựa & cao su theo ISO 7619-1, ASTM D 2240, ISO 868, NFT 51109 & BS 903 Part A26.

 

 

Máy đo độ cứng thu gọn Zwick 3103 IRHD micro

Máy đo độ cứng thu gọn Zwick 3103 IRHD micro được dùng để đo độ cứng theo biên độ IRHD micro trên nhựa & cao su.

 

 

Máy đo độ cứng Zwick 3105 Combi Test IRHD/Shore

The Zwick 3105 Combi Test is a microcomputer-controlled hardness tester with very high measurement accuracy in multiple IRHD (plus IRHD-ss supersoft) and Shore measurement ranges.

 

 

 

Máy đo độ cứng Zwick 3108 Pusey & Jones

Máy đo độ cứng Pusey & Jones ( Zwick 3108) đáp ứng các yêu cầu của ASTM D531-89 & được phát triển riêng để đo độ sâu vết lõm trên trục cao su & các mẫu thử tương tự.