###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Đồng hồ đo độ cứng Shore hiển thị cơ của Zwick

Đồng hồ đo độ cứng Shore hiển thị cơ của Zwick (Zwick analog Shore hardness testers)

Các đồng hồ đo Shore hiển thị cơ này phù hợp với các yêu cầu của ISO 7619-1, ASTM D 2240, ISO 868, NFT 51109. Đối với các phép đo sản phẩm tại hiện trường, có các phiên bản có kim đo & không có kim đo. Các thiết bị có kim đo giúp thực hiện phép đo dễ dàng hơn, đặc biệt ở các vị trí khó tiếp cận vì giá trị đo được thể hiện bằng kim đo.

Ví dụ cho các phép đo

  • cao su mềm, chất đàn hồi (elastomers) và cao su thiên nhiên bằng Shore A.
  • chất đàn hồi cứng hơn, chất dẻo (plastic) & nhựa dẻo nóng cứng (rigid thermoplastics) bằng Shore D.
  • chất đàn hồi mềm (soft elastomers), vải dệt bằng Shore 0
  • cao su bọt (expanded rubber), cao su xốp (sponge rubber) & cao su bọt dẻo (foam rubber) bằng Shore 00
  • chất đàn hồi cứng hơn Shore A thì được đo theo Shore B.
  • chất đàn hồi cứng ở mức trung bình theo Shore C (medium hard elastomers to Shore C)

Có sẵn tùy chọn là thiết bị đo với tải trọng & 1 bộ điều khiển.