###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Đồng hồ đo độ cứng Shore hiển thị số của Zwick (Zwick digital Shore hardness testers)

Đồng hồ đo độ cứng Shore điện tử của Zwick (Zwick digital Shore hardness testers)

Các đồng hồ đo độ cứng điện tử này ((Shore A, D, B, C, D0, 0, 00, 000) được sử dụng để xác định độ cứng của nhựa & cao su theo ISO 7619-1, ASTM D 2240, ISO 868, NFT 51109 & BS 903 Part A26.

Trong trường hợp đo theo tiêu chuẩn, mẫu thử phải có bề mặt tiếp xúc song phẳng (a plane-parallel contact surface) với đường kính ít nhất là 35mm & độ dày vật liệu là 6mm.

Với máy đo độ cứng hiển thị số, người dùng có thể điều chỉnh thời gian xác định giá trị đo cứng sau thời gian ngừng 3 giây (ISO 7619-1) và 1 giây (ISO 868).


Videos

 

Digital hardness testers to Shore A - Digitale Härteprüfer nach Shore A

The digital hardness testers (Shore A, D, B, C, D0, 0, 00, 000) are used to determine the hardness of ...
Video 00:01:43
149_Shore_A_01.wmv (11.6 M)