###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Máy đo độ cứng Zwick 3103 IRHD micro compact

Máy đo độ cứng Zwick 3103 IRHD micro compact

Máy đo độ cứng Zwick hiển thị số IRHD micro compact bao gồm 1 bộ phận cơ bản với màn hình hiển thị & bộ xử lý điện tử tích hợp, 1 bàn hỗ trợ điều chỉnh độ cao cho mẫu thử & 1 cột có sẵn thiết bị đo IRHD micro bên trong (ISO 48).

Có thể sử dụng máy để thí nghiệm vòng cao su (O-rings), niêm phong (seals), khuôn (moldins) & ống (hoses) với độ dày tối thiểu là 0.5mm..

Màn hình LCD 2 dòng hiển thị biên độ đo, thời gian đo & giá trị đo. Có thể thiết lập thời gian đo (0 - 75 giây) & ngôn ngữ (Anh, Pháp hoặc Đức) thông qua bộ chuyển mã.

Phần mềm thí nghiệm testXpert® cho phép truyền giá trị đo được qua giao diện RS232 để tái xử lý & lưu trữ. Kết quả đo sẽ được truyền tự động đến báo cáo thí nghiệm được thiết kế riêng & được đánh giá thống kê.


Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu