###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Máy đo độ cứng Zwick 3105 Combi Test IRHD/Shore

Máy đo độ cứng Zwick 3105 Combi Test IRHD/Shore

Zwick 3105 Combi Test là máy đo độ cứng được kiểm soát bằng máy vi tính với độ chính xác cao theo đa IRHD ((plus IRHD-ss supersoft)) & biên độ đo Shore.

Nhờ có hệ thống đo hiển thị số, Zwick 3105 có thể loại bỏ lỗi người dùng, cho kết quả đo tự động nhanh chóng, chính xác theo biên độ Shore & IRHD. Máy có thể tiến hành đo độ cứng trên khuôn (moldings) & vật liệu tấm/lá (sheet materials), ví dụ, sử dụng kết quả đo tự động.

Trước khi tải lò xo để đo Shore hoặc tải chính cho IRHD được ứng dụng, đầu đo quét bề mặt mẫu thử. Quy trình này bảo đảm phép đo được thực hiện chính xác trên khuôn với bề mặt lồi hoặc lõm.