###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Máy đo độ cứng Zwick 3108 Pusey & Jones

Máy đo độ cứng Zwick 3108 Pusey & Jones

Máy đo độ cứng Pusey & Jones ( Zwick 3108) đáp ứng các yêu cầu của ASTM D531-89 & được phát triển riêng để đo độ sâu vết lõm trên trục cao su & các mẫu thử tương tự.

Máy được dùng để xác định độ sâu vết lõm cho cao su hoặc các vật liệu giống cao su như trục có lớp phủ là cao su, khối cao su - rubber blocks (có độ dày từ 13mm) & ngành cán láng giấy.

1 cần trục thẳng gắn vào phía sau của thiết bị tạo ra chuyển động của calip điện tử (the integral electronic gauge), thể hiện độ sâu vết lõm trực tiếp theo đơn vị 0.001mm.