###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Máy đo độ cứng Vickers

Các thiết bị đo độ cứng Vickers của Zwick được thiết kế cho các tính năng & tải trọng khác nhau nhằm đem lại sự tiện lợi cho người sử dụng.

 

Máy đo độ cứng ZHVµ

Máy đo độ cứng Micro Vickers ZHVµ đáp ứng các nhu cầu đo độ cứng Vickers & Knoop theo ISO 6507, ISO 4545 & ASTM E 384 trong phạm vi tải trọng từ HV0.01 - HV2.
 

 

Máy đo độ cứng ZHV30

Máy đo độ cứng Vickers tải thấp ZHV30 đáp ứng các nhu cầu đo độ cứng Vickers & Knoop theo ISO 6507, ISO 4545 & ASTM E 384 trong phạm vi tải trọng từ HV0.2 - HV30.
 

 

Máy đo độ cứng ZHV30 Zwicki-Line

Máy đo độ cứng ZHV30/Zwicki-Line được thiết kế theo series tự động & theo thí nghiệm đường cắt ngang với giá hợp lý cho nhu cầu đo độ cứng. Chu trình tự động cao với tiêu cự tự động, đo độ sâu vết lõm kết hợp với 4 trục gắn động cơ cho kết quả đo chính xác, hạn chế tối đa ảnh hưởng của người vận hành với chi phí tối ưu.

 

 

Máy đo độ cứng ZHV10

Máy đo độ cứng Zwick/ZHV10 đặc biệt được sử dụng để xác định độ cứng Vickers, Brinell, Knoop, hóa rắn (Hardening), tăng cứng bề mặt (case-hardening), độ sâu nitơ hóa (nitride hardening depth) & độ cứng Ritz.
 


Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu