###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Máy đo độ cứng ZHV10

Máy đo độ cứng ZHV10

Máy đo độ cứng Zwick/ZHV10 đặc biệt được sử dụng để xác định độ cứng Vickers, Brinell, Knoop, hóa rắn (Hardening), tăng cứng bề mặt (case-hardening), độ sâu nitơ hóa (nitride hardening depth) & độ cứng Ritz.

Có 2 phiên bản: Phiên bản có thiết bị tương tự, giá trị độ cứng được đánh giá qua bảng độ cứng, trong khi đó, phiên bản máy tính sử dụng phần mềm thí nghiệm testXpert® . Phần mềm testXpert® dễ vận hành, tính linh hoạt cao, thích ứng với nhiều điều kiện thí nghiệm.

Tải trọng từ 0.2 - 10 kg (hoặc đến 30 kg), có thể thay đổi ống kính tùy theo nhu cầu về độ khuếch đại khác nhau, có khu vực hình ảnh cho cả 2 phiên bản.


Liên hệ hỏi thông tin