###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Máy đo độ cứng Micro Vickers ZHVµ

Máy đo độ cứng Micro Vickers ZHVµ

Máy đo độ cứng Micro Vickers ZHVµ đáp ứng các nhu cầu đo độ cứng Vickers & Knoop theo ISO 6507, ISO 4545 & ASTM E 384 trong phạm vi tải trọng từ HV0.01 - HV2.

Máy đo độ cứng được trang bị 1 phím chọn 6 vị trí tự động cho 2 đầu đo & 4 ống kính (an automatic 6-position turret for up to 2 indenters and up to 4 lenses), cho phép chọn & thay đổi phương pháp đo bằng phím "Menu" mà không cần thay đầu đo. Các ứng dụng thực tiễn với thấu kính có độ khuếch đại từ 25x - 1000x. Bảng điện tử phía trước & kính hiển vi tích hợp giúp người dùng vận hành deễ dàng & tiết kiệm thời gian. Chu trình đo tự động & có thể thiết lập thời gian ngừng ở bộ xử lý điện tử. Tải trọng được chọn thông qua bảng vận hành trong khi thay đổi tải hoàn toàn tự động. Có thể lưu cường độ chiếu sáng riêng cho độ khuếch đại của mỗi ống kính.

Đối với các ứng dụng tự động hoặc phức tạp, máy tính kiểm soát các phiên bản bán tự động hoặc hoàn toàn tự động dựa trên phần mềm HD (the High Definition Software - HD). Ưu điểm của phần mềm này là nó tạo ra 1 hình ảnh tổng quan của mẫu thử với độ phân giải cao để xác định vị trí vết lõm. Ưu điểm này cho phép người dùng thiết lập 1 hoặc nhiểu rầm ngang & thực hiện chính xác trên bề mặt mẫu thử. 1 tính năng hữu ích khác là sự kết nối hình ảnh tổng quan & hình ảnh trực tiếp. Vết lõm được thể hiện ở hình ảnh trực tiếp với độ khuéch đại của ống kính đo, trong khi đó, phần mềm tự động thể hiện vị trí trên hình ảnh tổng quan của bề mặt mẫu thử. Hệ thống được vận hành & kiểm soát hoàn toàn bằng phần mềm & được đặc biệt sử dụng cho phép đo nhiều đường cắt ngang tự động.


Videos

 

Indentec ZHVμ-A with Flat Bed Scanner

Rapid Image Acquisition for Accurate and Efficient Hardness Testing
Video 00:03:18
188_ZHVMu_multiple_specimen_01.wmv (9.7 M)
 

Micro Vickers hardness tester - Mikro-Vickers-Härteprüfer ZHVμ

Fully Automatic Micro Vickers Hardness Tester with HD Software - Vickers and Knoop hardness testing to EN ISO ...
Video 00:01:48
125_ZHVMu_01.wmv (68 M)
 

Weld Analysis

Weld Analysis
Video 00:05:43
131_Weld_Analysis_01.wmv (14.6 M)
 

Case depth using automatic measurement

Case depth using automatic measurement
Video 00:07:46
134_Depth_cases_01.wmv (26 M)