###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Đo độ cứng Universal: máy & các thiết bị đo

Hiện nay, các máy đo độ cứng Universal tiên tiến sử dụng công nghệ điện cơ cải tiến cho độ chính xác cao trong nhiều ứng dụng, đặc biệt trong lĩnh vực bảo đảm chất lượng, thí nghiệm dây chuyền sản xuất & trong phòng thí nghiệm.

Đo độ cứng Universal - Máy ZHU ZwickiLine 

Đo độ cứng Universal - Máy ZHU ZwickiLine

Lắp 1 đầu đo độ cứng vào máy Zwicki-Line sẽ tạo ra máy ZHU/Z2.5 để đo độ cứng linh hoạt. Đầu đo được thiết kế cho mọi máy thí nghiệm vật liệu Zwick & cũng thích hợp cho các ứng dụng tự động.

 

Hardness Testing Machine ZHU250CL 

Hardness Testing Machine ZHU250CL

In the ZHU250CL hardness tester the latest close loop technology is used for applying test forces . The closed loop control system is designed to have a much lower signal-to-noise ratio than a traditional load cell, thus providing much greater consistency of test force application. The accuracy on all loads beats the requirements according to the relevant ISO and ASTM standards.

 

Máy đo độ cứng ZHU 250   

Máy đo độ cứng Universal - ZHU 250

Máy Zwick/ZHU250 có độ bền & độ chính xác cao cho nhiều ứng dụng đòi hỏi tải trọng đến 250 kg. Có tính năng xử lý chính xác, đơn giản & nhanh chóng.

 

Máy đo độ cứng ZHU 187.5 

Máy đo độ cứng ZHU 187,5

Các phiên bản khác nhau của máy đo độ cứng Universal Zwick/ZHU187.5 đáp ứng các tải trọng từ 29.4 N - 1839 N & được dùng để đo cứng Vickers, Brinell & Rockwell.

 


Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu