###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Máy đo độ cứng ZHU 187.5

Máy đo độ cứng ZHU 187,5

Các phiên bản khác nhau của máy đo độ cứng Universal Zwick/ZHU187.5 được dùng để đo cứng Vickers, Brinell & Rockwell.

Các tính năng đặc biệt:

  • Nhiều phiên bản thích hợp với các kết hợp tăng tải trọng khác nhau.
  • Khối trọng tải (dead-weight loading)
  • Thời gian đo từ 1 - 50 giây
  • Màn hình LCD hiển thị giá trị & thang đo độ cứng với độ phân giải 0.1, ví dụ như 60.3 HRC.
  • Điều chỉnh dung sai (tolerance adjustment)
  • Số liệu thống kê (x và R)
  • Các tùy chọn biến đổi
  • Kính hiển vi tích hợp với chùm tia chiếu & bộ cảm biến truyền dữ liệu kích thước đến bộ xử lý điện tử.

Liên hệ hỏi thông tin