###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Máy đo độ cứng ZHU Zwicki-Line

Máy đo độ cứng ZHU zwickiLine 0.5/Z2.5 & máy ZHU zwickiLine 2.5/Z2.5

Lắp 1 đầu đo độ cứng vào máy Zwicki-Line sẽ tạo ra máy ZHU/Z2.5 - máy đo độ cứng đa năng, linh hoạt nhất trên thế giới. Đầu đo được thiết kế cho mọi máy thí nghiệm vật liệu Zwick & cũng thích hợp cho các ứng dụng tự động. Thay đổi bộ kẹp cho phép sử dụng máy thí nghiệm dạng mô-đun cho thí nghiệm nén & uốn.

Hệ thống đo di chuyển bằng số & đầu đo trao đổi với chân cảm biến được tích hợp vào đầu đo độ cứng. Các phép đo sử dụng đo độ sâu vết lõm bao gồm Martens hardness HM, Rockwell hardness, độ cứng vết lõm bi (ball indentation hardness), đo độ sâu Vickers HVT (Vickers depth measurement HVT) & đo độ sâu Brinell HBT (Brinell depth measurement HBT).

Để thực hiện đo độ cứng Vickers, Knoop hoặc Brinell, 1 bộ phận quang học được sử dụng cùng với đầu đo độ cứng. Bộ phận này bao gồm 1 kính hiển vi đo (measuring microscope) & 1 bộ phận chuyển vị tuyến tính (linear displacement unit) cho phép kính hiển vi đo & bộ phận tải thay đổi vị trí, tránh phải di chuyển các linh kiện trong quá trính đo. Đã có phiên bản gắn động cơ của bộ phận chuyển vị, tạo ra hệ thống thí nghiệm tự động hoàn toàn.

Phần mềm thí nghiệm testXpert® với các bổ sung hiệu quả hơn được phát triển riêng cho các phương pháp đo độ cứng quang học.


Videos

 

Universal hardness testing machine - Universelle Härte-Prüfmaschine ZHU/zwicki-Line

ZHU/zwicki-Line universal hardness testing machines can be used for the classical Rockwell, Vickers and ...
Video 00:01:39
122_ZHU2.5_01.wmv (63 M)

Liên hệ hỏi thông tin