###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Phần mềm đo độ cứng testXpert

Phần mềm testXpert® sử dụng 1 hệ thống phần mềm cơ bản cho tất cả các ứng dụng. Phần mềm có chức năng quản lý dữ liệu, người dùng & chương trình thí nghiệm, cũng như tương tác với máy đo hoặc thiết bị đo và với các hệ thống ngoại biên khác. Chương trình Master test bao gồm phép đo hay thay đổi hoặc các yêu cầu đo phức tạp. Với bộ nhớ đã lưu, phần mềm khởi tạo & thay đổi chư ơng trình thí nghiệm, thiết lập màn hình hiển thị theo nhu cầu người dùng & tạo ra các báo cáo thí nghiệm riêng.

Phần mềm thông minh hướng dẫn hướng dẫn bạn nhanh chóng nắm bắt các thanh menu, cùng lúc khởi chạy kiểm tra nhất quán. Có 2 chương trình chính (2 master programs) cho máy & thiết bị đo độ cứng:

  • Các phương pháp đo độ cứng quang học (Vickers, Knoop, Brinell)
  • Phương pháp đo độ cứng & đo độ sâu vết lõm.


Các chương trình thí nghiệm tùy chỉnh là giải pháp riêng cho các tình huống thí nghiệm đặc biệt với các tính năng & dữ liệu được người dùng xác lập. Có thể tạo các chương trình này theo 1 trong 2 cách sau:

  • Zwick cung cấp chương trình thí nghiệm chính thích hợp & người dùng khởi tạo các chương trình thí nghiệm với sự hỗ trợ của phần mềm.
  • Zwick tạo ra các chương trình thí nghiệm theo đặc điểm kỹ thuật của khách hàng.

 ZHU/zwickiLine              ZHV30/zwickiLine                ZHV10


Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu