###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Thí nghiệm với dụng cụ đo

Cộng tác với Học viện nghiên cứu vật liệu Liên Bang Đức (The German Federal Institute for Materials Research - BAM), tập đoàn Zwick hiện đóng vai trò chủ động trong Hội đồng Tiêu chuẩn ở phạm vi quốc gia & phạm vi thế giới.

Đo độ cứng Universal - Máy ZHU ZwickiLine 

Đo độ cứng Universal - Máy ZHU ZwickiLine

Lắp 1 đầu đo độ cứng vào máy Zwicki-Line sẽ tạo ra máy ZHU/Z2.5 để đo độ cứng linh hoạt. Đầu đo được thiết kế cho mọi máy thí nghiệm vật liệu Zwick & cũng thích hợp cho các ứng dụng tự động.

 

 

Máy đo độ cứng cơ khí Nano UNAT (UNAT nanomechanical hardness tester)

Lực & giải pháp dịch chuyển của máy đo cơ khí Nano Universal UNAT khởi động đặc tính cơ khí tổng hợp của các lớp mỏng hoặc khu vực bề mặt nhỏ, bao gồm đo độ cứng vết lõm & độ cứng Martens theo ISO 14577.
 

 

ZHN/SEM Nanoindenter for SEM

The ZHN/SEM is a complete nanoindenter that was especially developed for the application in the narrow conditions of the vacuum chamber of a Scanning Electron Microscope (SEM).

 


Liên hệ hỏi thông tin