###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Máy đo độ cứng cơ khí Nano UNAT (UNAT nanomechanical hardness tester)

Máy đo độ cứng cơ khí Nano UNAT (UNAT nanomechanical hardness tester)

Lực & giải pháp dịch chuyển của máy đo cơ khí Nano Universal UNAT khởi động đặc tính cơ khí tổng hợp của các lớp mỏng hoặc khu vực bề mặt nhỏ, bao gồm đo độ cứng vết lõm & độ cứng Martens theo ISO 14577.

Đầu đo của UNAT có 2 bằng sáng chế

  • Bộ phận lực dọc (the Normal Force Unit - NFU)
  • Bộ phận lực ngang (the Lateral Force Unit - LFU)

Kết hợp với 1 đầu đo (Bộ phận lực dọc - NFU), các tính năng của UNAT hoạt động máy đo độ cứng vết lõm theo thang đo micro với lực tối đa là 2 N. Cũng có thể sử dụng thang đo nano để xác định độ sâu vết lõm lên đến 200 nm. Có thể tùy chọn 1 đầu đo với giải pháp lực cao hơn gấp 10 lần.

1 tính năng độc đáo của UNAT là đầu đo tự do thứ 2 với cùng giải pháp tối ưu cho phương ngang, Bộ phận lực ngang (the Lateral Force Unit - LFU). Có thể kết hợp 2 đầu đo, gia tăng phạm vi các tùy chọn đo. Công dụng thêm của máy cũng bao gồm đo vết xước theo micro, đo hao mòn theo micro, đo độ bền mỏi & đo biên dạng giải pháp cao.