###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
 

Buồng nhiệt

Cho các mục đích nghiên cứu và phát triển các đặc tính cơ học của vật liệu được kiểm tra chú yếu trong biên độ nhiệt độ sử dụng buồng nhiệt.
 

 

Buồng đốt nhiệt độ cao

Thí nghiệm nhiệt độ cao được sử dụng để xác định đặc tính đàn hồi nhiệt độ, độ bền nóng chảy và nhiệt độ kết tinh lại của vật liệu. Zwick có nhiều lựa chọn khác nhau, từ nhiệt độ thấp nhất 200 °C đến nhiệt độ tối đa 1.600 °C
 

 

Buồng nhiệt độ 37 °C

Buồng nhiệt độ 37°C là giải pháp tối ưu cho thí nghiệm vật liệu theo nhiệt độ cơ thể người.
 

 

Chứa đựng môi trường với bộ điều khiển nhiệt độ

Trong lĩnh vực vật liệu sinh học, việc nghiên cứu được thực hiện cho các đặc tính cơ học của cả vật liệu nhân tạo và tái sinh. Để phản ánh điều kiện vật lý của cơ thể, thí nghiệm cơ học nên được thực hiện trong bồn chất lỏng được kiểm soát nhiệt độ.
 

 

Hệ thống kiểm tra các loại dây phát quang

Hệ thống thí nghiệm bán tự động được sử dụng cho thí nghiệm phát sáng của nhựa theo tiêu chuẩn IEC/EN 60695-2-12 GWFI hoặc IEC/EN 60695-2-13 GWIT. Trong các thí nghiệm này đặc tính nóng chảy của nhựa được xác định sử dụng một dây phát quang được nhấn ngược chiều với đĩa thí nghiệm tròn. Kết quả sau đó được bao gồm trong các đặc tính của nhựa như là một giá trị về đặc tính.
 


Videos

 

High temperature testing up to 800 °C, Hochtemperaturprüfung bis 800 °C

Hochtemperaturprüfung bis 800 °C High temperature testing up to 800 °C
Video 00:01:27
83_Hochtemperatur_02.wmv (15.6 M)

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi

Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin