###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Hochtemperatureinrichtung

Buồng đốt nhiệt độ cao

Thí nghiệm nhiệt độ cao được sử dụng để xác định đặc tính đàn hồi nhiệt độ, độ bền nóng chảy và nhiệt độ kết tinh lại của vật liệu. Zwick có nhiều lựa chọn khác nhau, từ nhiệt độ thấp nhất 200 °C đến nhiệt độ tối đa 1.600 °C

Phụ thuộc vào vật liệu được kiểm tra các buồng đốt vùng 1 hoặc vùng 3 với không khí hoặc môi trường chân không.  Zwick sẽ cung cấp kết nối buồng đốt tối ưu (bao gồm bộ điều khiển nhiệt độ), kẹp thích hợp cho thí nghiệm uốn và kéo, cùng với bộ đo độ giãn dài tương ứng

Buồng đốt nhiệt độ cao và bộ đo độ giãn dài được cung cấp với bộ quay, cho phép vận hành máy tiện lợi, thoải mái, có thể được sử dụng cho thí nghiệm nhiệt độ phòng không cần thiết lập lại cấu hình. Thiết bị đo nhiệt độ mẫu lựa chọn đến ba cặp nhiệt ngẫu để đo trực tiếp nhiệt độ mẫu, đảm bảo thí nghiệm tương thích với tiêu chuẩn.

 


Videos

 

High temperature testing - Hochtemperaturprüfung

High temperature testing with a 3 furnace carousel - Hochtemperaturprüfung mit einem 3-Ofen-Karusell
Video 00:01:46
136_Hochtemperatur_01.wmv (6.5 M)

Liên hệ hỏi thông tin