###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
  • 37 °C Temperierkammer
  • Software testXpertII

Buồng nhiệt độ 37 °C

Buồng nhiệt độ 37°C là giải pháp tối ưu cho thí nghiệm vật liệu theo nhiệt độ cơ thể người.

Bạn có thể dễ dàng đặt mẫu mới vào hoặc thay đổi dụng cụ, vì bạn có cửa trước lớn trong buồng nhiệt. Với bộ truyền động điều khiển phức tạp bạn có thể nhanh chóng đạt được nhiệt độ mục tiêu và cố định chúng trong biên độ +/-1°C.

Dữ liệu kỹ thuật
Chiều rộng: 405 mm
Chiều sâu : 600 mm
Chiều cao : 1250 mm
Biên độ nhiệt : Nhiệt độ môi trường đến 40 °C
Khu vực thí nghiệm được điều chỉnh :
Chiều rộng : 385 mm
Chiều sâu : 300 mm
Điện áp vận hành : 230 V/350-650 W
Độ chính xác : ± 1 °C


Videos

 

Medical tests on micro specimen - Medizinische Prüfung an Mikroproben

Medizinische Prüfung an Mikroproben in einer Temperierkammer - Medical tests on micro specimen in a ...
Video 00:00:43
150_Mikroproben_01.wmv (13.6 M)