###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Mediumbehälter mit Temperiereinheit

Chứa đựng môi trường với bộ điều khiển nhiệt độ

Trong lĩnh vực vật liệu sinh học, việc nghiên cứu được thực hiện cho các đặc tính cơ học của cả vật liệu nhân tạo và tái sinh. Để phản ánh điều kiện vật lý của cơ thể, thí nghiệm cơ học nên được thực hiện trong bồn chất lỏng được kiểm soát nhiệt độ.

Thiết bị đặt trong cơ thể để chỗ đó không bị nghẽn làm từ hợp kim loại nitinol cũng được kiểm tra trong môi trường kiểm soát nhiệt độ khi vật liệu hiển thị đặc tính cơ học khác nhau tại 37 °C tại nhiệt độ phòng.

  • Thích hợp cho máy thí nghiệm thủy lực tự động và máy thí nghiệm tĩnh.
  • Đối với các ứng dụng môi trường như dung dịch muối, rượu ethyl, máu, v.v..
  • Bình chứa bằng thủy tinh có thể được di chuyển theo trục để kích hoạt kẹp mẫu bên ngoài môi trường chất lỏng
  • Nhiều bộ thí nghiệm hoặc kẹp mẫu khác nhau có thể được kết nối với chốt gắn bên trong - Zwick có nhiều loại kẹp mẫu có thể ngâm được
  • Tháo rời nhanh chóng để dễ dàng vệ sinh; có thể diệt khuẩn trong lò hấp với nhiệt độ lên đến 120 °C
  • Bộ điều khiển nhiệt độ tùy chọn trong bồn kiểm soát nhiệt độ: bộ chuyển đổi nung với mạch nung riêng biệt, năng lượng nung đến 2 kW biên độ nhiệt: Nhiệt độ phòng đến 80 °C. Điều khiển nhiệt độ mẫu thông qua tay đòn cảm biến;bao gồm bình chứa riêng biệt cho các mẫu thử điều hòa trước.

Videos

 

Tensile Test on Artificial Tissue in Temperature-controlled Environment

Testing machine( 2,5 kN) with a temperature-controlled bath and a video-extensometer ...
Video 00:01:30
56_Tensile_Test_on_Artificial_Tissue_in_Temperature-controlled.wmv (8.1 M)