###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
  • Semi-automatic testing system for glow-wire tests on plastics

Hệ thống thí nghiệm bán tự động cho các thí nghiệm phát sáng

Hệ thống thí nghiệm bán tự động được sử dụng cho thí nghiệm phát sáng của nhựa theo tiêu chuẩn IEC/EN 60695-2-12 GWFI hoặc IEC/EN 60695-2-13 GWIT. Trong các thí nghiệm này đặc tính nóng chảy của nhựa được xác định sử dụng một dây phát quang được nhấn ngược chiều với đĩa thí nghiệm tròn. Kết quả sau đó được bao gồm trong các đặc tính của nhựa như là một giá trị về đặc tính.

  • Mẫu thử thường là các đĩa thí nghiệm nhựa hình tròn với đường kính 85 mm và chiều dày 0.75 mm, 1.5 mm hoặc 3 mm.
  • Thí nghiệm theo tiêu chuẩn IEC/ EN 60695-2-12 xác định chỉ số phát cháy của dây phát sáng (GWFI). Trong phạm vi nhiệt độ dây phát sáng từ 550 °C đến 960 °C đây là nhiệt độ thí nghiệm cao nhất sẽ làm cháy và tự dập lửa hoàn toàn trong vòng 30 giây sau khi tách khỏi dây phát sáng. Khăn giấy được đặt bên dưới mẩu thử không được bắt lửa do các hạt bắt lửa và mẫu thử không được phép tự bắt lửa.
  • Thí nghiệm theo tiêu chuẩn IEC/ EN 60695-2-13 xác định nhiệt độ bắt lửa dây phát sáng (GWFI). GWFI cao hơn 25 K so với nhiệt độ thí nghiệm đưa ra thời gian cháy < 5 giây trong 3 mẫu thử thành công.
  • Hệ thống thí nghiệm được trang bị bàn trượt truyền động bằng mô tơ giúp mẫu thử được vận chuyển về hướng dây phát quang. Khi kết thúc thời gian mẫu thử sẽ tự động trở về vị trí bắt đầu.

 

 

 


Liên hệ hỏi thông tin