###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Các hệ thống thí nghiệm tự động

Hệ thống thí nghiệm tự động bảo đảm tuân thủ theo các nhu cầu chính xác về việc biểu diễn thí nghiệm & tiêu chuẩn vận hành. Những năm gần đây, nhu cầu về số lượng thí nghiệm ngày càng tăng trong khi nhu cầu giảm thời gian thông qua mẫu thử cũng tăng mạnh.

Các giải pháp tự động hoàn toàn của Zwick đáp ứng hoàn hảo các nhu cầu này. Zwick đã triển các hệ thống thí nghiệm tự động với thiết kế mô-đun giúp khách hàng thực hiện các thí nghiệm một cách hiệu quả hơn. Chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp tùy chỉnh với các linh kiện chuẩn hóa. Hơn 500 hệ thống thí nghiệm tự động của Zwick đang được sử dụng trên toàn thế giới trong nhiều năm qua.

Compact testing systems for routine tensile or flexure tests
Advanced testing systems for tensile or flexure tests
High-end testing systems for complex testing situations
500 automated testing systems worldwide

Zwick has over 25 years’ experience and expertise, gained while supplying more than 500 robotic testing systems worldwide. We supply 30 new systems every year; a system is usually available for demonstration at our premises.

Automated testing systems for all applications

Zwick has an extremely large range of robotic testing systems with a wide variety of equipment features to suit all applications

Fast results with automated testing systems

Parallel processing of specimens delivers test results much more quickly than on automated systems with conventional software architecture.

Graphic visualizations transmit system status in real time to mobile devices such as iPads.


Videos

 

Zwick Robotic Testing System for Metal Specimen

Abstract of robotic testing systems Zwick ‚roboTest' for tests on heavy plate and thin sheet specimen ...
Video 00:02:22
35_Zwick_Robotic_Testing_System_for_Metal_Specimen.wmv (19.1 M)
 

Zwick Robotic Testing System for Plastic Specimen

Abstract of robotic testing systems Zwick ‚roboTest' for tests on plastic specimen according to standards ...
Video 00:02:30
36_Zwick_Robotic_Testing_System_for_Plastic_Specimen.wmv (19.7 M)
 

Zwick 'roboTest R' handling system for automated testing of insulin pens

Zwick 'roboTest R' handling system for automated testing of insulin pens with autoEdition2 automation ...
Video 00:03:18
74_Zwick__roboTest_R__handling_system_for_automated_testing_of_insulin_pens.wmv (15.3 M)

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu