###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest A"                     Khay cấp mẫu thử (Specimen feed) cho thí nghiệm kéo. 

roboTest A

Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest A" (Compact) được sử dụng để thực hiện các thí nghiệm kéo hoàn toàn tự động trên các mẫu thử kim loại (VD như theo EN 10002-1, ISO 6892, JIS Z 2201, ASTM E8) hoặc trên các mẫu thử chất dẻo - stics specimens (VD theo ISO 527-2, ASTM D790).
 

Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest B"
Khay cấp mẫu thử (Specimen feed) cho thí nghiệm kéo. 

roboTest B

Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest B" (Compact) được sử dụng để thực hiện các thí nghiệm kéo hoàn toàn tự động (VD như theo ISO 527-2, ASTM D638) hoặc các thí nghiệm uốn (VD theo ISO 178) trên các mẫu thử chất dẻo (plastics specimens).
 

Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest C"
Khay cấp mẫu thử (Specimen feed) cho thí nghiệm kéo. 

roboTest C

Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest C" (Compact) được sử dụng để thực hiện các thí nghiệm kéo hoàn toàn tự động trên các mẫu thử chất dẻo - plastics specimens (VD như theo EN 10002-1, JIS Z 2201, ASTM E8).
 

 Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest H" 

roboTest H

Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest H" được sử dụng để thực hiện các thí nghiệm va đập tự động trên mẫu thử Charpy (ISO 179-1) hoặc mẫu thử Izod (ISO 180 / ASTM D 256) (.nhiệt độ môi trường hoặc được làm lạnh).
 


Liên hệ hỏi thông tin