###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
 • Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest A"                     Khay cấp mẫu thử (Specimen feed) cho thí nghiệm kéo.

Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest A"

Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest A" (Compact) được sử dụng để thực hiện các thí nghiệm kéo hoàn toàn tự động trên các mẫu thử kim loại (VD như theo EN 10002-1, ISO 6892, JIS Z 2201, ASTM E8) hoặc trên các mẫu thử chất dẻo - stics specimens (VD theo ISO 527-2, ASTM D790).

 • Có thể gia cố hệ thống vào các máy thí nghiệm vật liệu từ 5 - 250 kN.
 • Khay mẫu tích hợp có thể chứa 20 mẫu thử.
 • Có thể thí nghiệm mẫu thử có trọng lượng đến 300g.
 • Có thể thực hiện các thí nghiệm bằng tay - băng nạp mẫu sẽ di chuyển ra để nhận mẫu.
 • Kiểm soát thông qua bộ điều chỉnh công nghiệp với phần mềm tự động autoEdition2.
 • Các linh kiện tùy chọn bao gồm: bộ đọc Barcode (barcode-readers), kết nối máy chủ (HOST connection), tính năng cấp nhận-từ chối (accept-reject feature) & hiển thị trạng thái (status display).

Videos

 

Tensile Test on Thin Sheet, Plastics, Elastomers, Automated (miniHasy)

Zwick robotic testing system ‚roboTest A' with materials testing machine 20 kN for tensile tests on thin ...
Video 00:04:50
06_Tensile_Test_on_Thin_Sheet.wmv (23 M)