###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
  • Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest B"
  • Khay cấp mẫu thử (Specimen feed) cho thí nghiệm kéo.

Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest B"

Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest B" (Compact) được sử dụng để thực hiện các thí nghiệm kéo hoàn toàn tự động (VD như theo ISO 527-2, ASTM D638) hoặc các thí nghiệm uốn (VD theo ISO 178) trên các mẫu thử chất dẻo (plastics specimens).

  • Có thể gia cố hệ thống vào các máy thí nghiệm vật liệu từ 5 - 100 kN.
  • Khay mẫu tích hợp có thể chứa 20 mẫu thử.
  • Có thể thí nghiệm mẫu thử có trọng lượng đến 100 g.
  • Có thể thực hiện các thí nghiệm bằng tay - băng nạp mẫu sẽ di chuyển ra để nhận mẫu.
  • Kiểm soát thông qua bộ điều chỉnh công nghiệp với phần mềm tự động autoEdition2.
  • Các linh kiện tùy chọn bao gồm: hiển thị trạng thái (status display), kết nối máy chủ (HOST connection) & tính năng cấp nhận-từ chối (accept-reject feature).

Videos

 

Tensile and Bending Test on Plastics + Thin Sheet, Automated

Zwick robotic testing system ‚roboTest B' with materials testing machine 20 kN for tensile tests or bending ...
Video 00:05:40
30_Tensile_and_Bending_Test_on_Plastics___Thin_Sheet.wmv (42 M)

Liên hệ hỏi thông tin