###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
  • Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest C"
  • Khay cấp mẫu thử (Specimen feed) cho thí nghiệm kéo.

Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest C"

Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest C" (Compact) được sử dụng để thực hiện các thí nghiệm kéo hoàn toàn tự động trên các mẫu thử chất dẻo - plastics specimens (VD như theo EN 10002-1, JIS Z 2201, ASTM E8).

  • Có thể gia cố hệ thống vào các máy thí nghiệm vật liệu từ 300 - 600 kN.
  • Khay mẫu tích hợp có thể chứa từ 24 - 40 mẫu thử.
  • Có thể thí nghiệm mẫu thử có trọng lượng đến 5 kg.
  • Có thể thực hiện các thí nghiệm bằng tay - băng nạp mẫu sẽ di chuyển ra để nhận mẫu.
  • Kiểm soát thông qua bộ điều chỉnh công nghiệp với phần mềm tự động autoEdition2.
  • Các linh kiện tùy chọn bao gồm: hiển thị trạng thái (status display) và kết nối máy chủ (HOST connection).

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu