###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest H"

Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest H"

Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest H" được sử dụng để thực hiện các thí nghiệm va đập tự động trên mẫu thử Charpy (ISO 179-1) hoặc mẫu thử Izod (ISO 180 / ASTM D 256) (.nhiệt độ môi trường hoặc được làm lạnh).

 • Có thể gia cố hệ thống vào các máy đo độ dai va đập 25 J hoặc 50 J (25 J or 50 J pendulum impact testers).
 • Va đập có dụng cụ hoặc không có dụng cụ (Instrumented or non-instrumented pendulums) theo năng lượng danh nghĩa, tiêu chuẩn 0.5 J - 50 J.
 • Khay điều chỉnh nhiệt độ (Temperature-conditioning magazine) chứa mẫu thử cao 204 mm.
 • Khay điều chỉnh nhiệt độ (Temperature-conditioning magazine) & mẫu thử phải được làm lạnh từ bên ngoài trước khi đưa vào hệ thống thí nghiệm tự động.
 • Thí nghiệm mẫu thử đã được đưa ra khỏi khay điều chỉnh nhiệt độ được thực hiện trong vòng 5 giây.
 • Có thể thực hiện các thí nghiệm bằng tay nếu có nhu cầu.
 • Kiểm soát thông qua bộ điều chỉnh công nghiệp với phần mềm tự động autoEdition2.
 • roboTest H with 450J pendulum impact tester for automatic metal testing
 • Feeding a metal specimen into the 450J pendulum impact tester

roboTest H robotic testing system - metals

The roboTest H robotic testing system provides automated Charpy impact testing (as per ISO 148-1 and ASTM E 23) at room temperature.

 • system can be attached to 450 J or 750 J pendulum impact testers
 • instrumented or non-instrumented pendulums according to standard, nominal energy up to 750 joules
 • specimen feeding suitable for 5 to 10 x 10 x 55mm specimens
 • magazine can accommodate 21 room-temperature specimens 10mm in height, or 42 specimens 5mm in height
 • manual tests (e.g. from cooling bath or furnace) can be performed whenever required.

Videos

 

Robotic-testing-system for pendulum impact tests - Automatisiertes Prüfsystem für Schlagversuche

Robotic-testing-system roboTest H for pendulum impact tests on metal specimen with RKP 450 - Automatisiertes ...
Video 00:01:30
148_RKP450_roboTest_H_01.wmv (10.9 M)
 

Impact test on plastic specimen (automated)

Robotic testing system ‚roboTest H' with pendulum impact tester 50 J for impact tests on plastic specimen
Video 00:03:20
81_Impact_test_on_plastic_specimen__automated_.wmv (13.4 M)