###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
  • Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest P"

Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest P"

Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest P" (Cổng chính - Compact) được sử dụng để thực hiện các thí nghiệm kéo hoàn toàn tự động trên các mẫu thử kim loại (VD như theo EN 10002-1).

  • Có thể gia cố hệ thống vào các máy thí nghiệm vật liệu từ 5 - 2000 kN.
  • Khay chứa mẫu chứa đến 400 mẫu (tùy thuộc vào đường kính mẫu thử).
  • Có thể thí nghiệm mẫu thử kim loại có trọng lượng đến 10 kg.
  • Có thể sử dụng nhiều máy thí nghiệm vật liệu trên cùng 1 hệ thống.
  • Có thể di chuyển bộ kẹp mẫu sang 1 bên để vận hành bằng tay, cho phép người dùng tiếp cận tự nhiên với máy thí nghiệm vật liệu.
  • Kiểm soát thông qua bộ điều chỉnh công nghiệp với phần mềm tự động autoEdition2.
  • Các linh kiện tùy chọn bao gồm: bộ đọc barcode (barcode reader), thiết bị đo mặt cắt, độ cứng & độ nhám (cross-section, hardness and roughness measuring device), bộ kẹp khử (disposal gripper), thiết bị đo độ dày lớp phủ (layer thickness measuring device), thang đo ...

Videos

 

Tensile Test on Hot-rolled Steel, Automated

Zwick robotic testing system ‚roboTest P' with materials testing machine 600 kN for tensile tests on heavy ...
Video 00:05:33
28_Tensile_Test_on_Hot-rolled_Steel.wmv (35 M)
 

Zwick Robotic Testing System for Heavy Plates up to 50mm

Zwick robotic testing system ‚roboTest P' with materials testing machine 2000 kN and materials testing ...
Video 00:07:17
42_Zwick_Robotic_Testing_System_for_Heavy_Plates_up_to_50mm_01.wmv (56 M)